Att läsa med ett guldfiskminne

Jag lider av ett guldfiskminne, eller i ärlighetens namn: en guldfisk har säkerligen bättre minneskapacitet än undertecknad. Dagligen hamnar jag i situationer där just bristen på minne blir ett ”grus i dojjan”. Jag vet dock att detta har med min livssituation och sjukskrivning att göra. Jag vet också att det vanligtvis är just minnet som är det sista som kommer tillbaka när du tillfrisknar. Men för en person som är van att hålla tjugo bollar i luften samtidigt, tänka aktivt på triljoner spår, så är detta en bitter erfarenhet (och ack så frustrerande).

I måndags missade jag t.ex. ett läkarbesök, eftersom jag missat att skriva upp det i kalendern (med tillhörande påminnelseljud). ”Skammen på det”, hälsar tidsfascisten.

Vad betyder ett haltande minne för läsningen? Jo, jag har otroligt svårt att läsa böcker som inkluderar ett stort persongalleri, d.v.s. fler än typ två personer (jag får helt enkelt föra små anteckningar över namn och relationer personerna emellan). Jag har svårt att återuppta läsningen i en bok som har fått ligga någon dag, då jag helt enkelt inte minns vad som har hänt. Och jag har därmed också otroligt svårt med att läsa fortsättningsböcker.

Jag har i veckan slutfört Eriksson & Axlander Sundquists Pythians anvisningar, som är tredje delen i Victoria Bergmans svaghet. Det var helt klart ett handikapp att inte minnas de tidigare böckerna. Det blir rörigt, många namn och situationen underlättas ju inte av att en av huvudpersonerna har multipla personligheter. Trots min bristande läsförmåga så kan jag inte säga att den var särskilt bra. Den gick över min fantasis förmåga. Det blev lite för mycket av det goda, eller rättare sagt av det onda. Fantasin skenade lite för långt för författarna och historien kändes helt enkelt inte trovärdig.

ID-10031232

Kan ett haltande minne medföra något positivt för läsningen? Jag skulle med största sannolikhet kunna läsa samma bok två gånger och ha lika stor behållning som första gången (om jag haft mindre begränsad lästid det vill säga). Guldfiskminne kan vara guld värt i given skål (inga frågor på det tack).